Какво е тренд?

В техническия анализ тренда е основният обект на изследване. Всички инструменти, които използват трейдърите са предназначени за неговото проучване. Научавайки се да го идентифицирате, анализирате и използвате при търговия, вие ще направите първата и най – важна крачка по пътя към набъбваща банкова сметка, която е резултат от вашата успешна търговия.

 

Цените на финансовите инструменти, независимо дали става дума за валутни двойки, акции или фючърси се променят постоянно. Тяхната динамика може да се оприличи с морските вълни, непрестанно се редуват покачване и спад. Освен с въпросните колебания, тяхното изменение се характеризира и с посока. Устойчивото направление в движението на цените се нарича тренд. Като синоним на този термин се използва и думата тенденция.

 

Възходящ тренд

 

Трейдърите са практични хора, затова и класификацията на трендовете е направена така, че лесно да се прилага в ежедневната работа. Съобразно посоката на движение тенденциите са: възходяща, низходяща и хоризонтална. Цените следват своето направление, като ту се покачват, ту спадат, по този начин образуват последователност от върхове и дъна. Когато в течение на избрания за анализ период, върху графиката се наблюдава поредица от все по – високи локални максимуми и все по – високи локални минимуми на цената, тогава тренда е възходящ. При условие че цената формира все по – ниски локални върхове и дъна, той е низходящ. Когато пазарът се движи странично между две хоризонтални граници, като на горната се намират максимумите, а на долната минимумите на цената, казваме, че се извършва консолидация или имаме хоризонтален (страничен) тренд.

 

Низходящ тренд

 

Според времето на развитие, трендовете се разделят на „първичен”, „вторичен” и „третичен”. Първичният тренд, наричан още основен, отразява дългосрочните движения на пазара, има продължителност от няколко месеца до няколко години. Вторичния възниква при корекция на цената, развиваща се в обратна посока на основната тенденция и времетраене от седмици до няколко месеца. Третичният, отразява краткосрочните изменения. Той може да продължи от часове до една седмица.

 

Откриването но трендове е възможно на графики с всякаква времева продължителност. От практическа гледна точка най – голямо значение имат тенденциите на дневните, седмичните и месечните графики. Причините за това са, че те се основават на дългосрочни и устойчиви икономически процеси, освен това в тях са отразени очакванията на големите инвеститори.

 

Понякога тренда се ускорява или забавя. Ускорението при възходяща тенденция се установява по това, че дъната при корекция са над тренд линията. Когато тенденцията е низходяща върховете не достигат тренд линията. Практиката показва, че вероятността ускоряващото движение да продължи е висока. Когато е налице забавяне на тенденцията вероятността тя да се обърне нараства.

 

Локалните върхове формирани при развитието на тенденцията образуват линия на съпротива. Счита се, че след като в миналото цената няколко пъти не е могла да я преодолее, при следващото и доближаване, е по вероятно отново да не успее, защото пазарните сили които са и се противопоставили продължават да действат. Локалните дъна от своя страна формират линия на подкрепа. При наближаването ѝ цената е по – вероятно да отскочи от нея, защото факторите, които са я затруднили да направи пробив все още са в сила.

 

Когато тренда е възходящ и цената е близо до подкрепата вариантите са два. Тя да отскочи и да продължи по посока на тенденцията, тогава трейдърите откриват дълга позиция. Втората възможност е пробив, а когато бъде потвърден се открива къса позиция. В случай, че тренда е низходящ и цената е близо до съпротивата, вариантите отново са два. Първия е отскок и движение по тренда, тогава се открива къса позиция. Втория е пробив, а при потвърждаването му се открива дълга позиция.